Ředitel

PhDr. David Michalík, Ph.D., DBA
(pověřen řízením)
+420 211 152 710
david.michalik@vupsv.cz

Zástupce ředitele

(pozice neobsazena)

Ekonomicko-správní oddělení

Ing. Iva Veselá
+420 211 152 714
iva.vesela@vupsv.cz

Trh práce a zaměstnanost

Mgr. Jaromíra Kotíková
(pověřená vedením)
+420 211 152 771
jaromira.kotikova@vupsv.cz

Sekretariát

Bc. Stanislava Součková
+420 211 152 711
stanislava.souckova@vupsv.cz

Sociální dialog a pracovní vztahy

Mgr. Aleš Kroupa
(pověřen vedením)
+420 211 152 751
ales.kroupa@vupsv.cz

Sociálně pojistné systémy

Ing. Martin Holub, Ph.D.
+420 211 152 762
martin.holub@vupsv.cz

Sociální služby

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
+420 211 152 765
ladislav.prusa@vupsv.cz

Rodinná politika

Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D.
+420 211 152 744
jana.paloncyova@vupsv.cz

Příjmová a mzdová politika

Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
+420 211 152 731
vlastimil.beran@vupsv.cz

Obecné otázky sociální politiky – Brno

prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
+420 549 496 559
tomas.sirovatka@vupsv.cz

Knihovnicko-informační služby