prof. PhDr. Libor Musil, CSc.

Funkce:
Profese: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 549 495 378
Mobil:
Oddělení: Sociální politika a sociální práce
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, profesor., sociální politika a sociální práce, Fakulta sociálních studií MU v Brně
1999, doc., sociologie FSS MU Brno
1990, CSc., sociologie ÚFS ČSAV Praha, disertace Ekologizace práce
1982, PhDr., sociologie, UJEP Brno

Odborné zaměření:
organizace a kultura sociálních služeb, sociální politika a sociální práce

Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): teorie sociální práce, sociální stát
magisterské studium (FSS MU): utváření přístupů ke klientům a kultura organizace, teorie sociálního státu, tvroba stati
doktorské studium: teorie sociální politiky, teorie sociální práce, praxe a výzkum v sociální práci (FSS MU)

Odborné stáže:
2007 (6 dní): University of Birmingham, UK
září 2004: Social-Health Faculty Lillehammer, NOR
září 1999: University of Utrech, NL
září 1997: Catholic University of Brabant, Tilburg, NL
únor - březen 1994: University of Kent, Canterbury, GB

Členství v radách a komisích:
2003-2006 -člen komise MPSV ČR pro celoživotní vzdělávání v sociální práci
2002-2006 -předseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
od 2006 dosud -místopředseda redakční rady časopisu Sociální práce/Sociálna práca
od 2003 dosud -člen vědecké rady Teologické fakulty JČU České Budějovice
od 2002 dosud -člen vědecké rady Fakulty sociálních studií Masarykovy universita Brno
od 2002 dosud -člen vědecké rady Zdravotně-sociální fakulty OU Ostrava
od 2001 dosud -člen Pracovní skupiny pro sociální vědy Akreditační komise ČR
1993 -člen redakční rady časopisu ochránců přírody Veronica Brno