předsedkyně rady:
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze

místopředsedkyně rady:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.

členové rady z řad zaměstnanců:
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Aleš Kroupa
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Mgr. Ivana Šimíková

z řad odborníků z jiných právnických osob:
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze

předseda rady:
Ing. Karel Tauchman, MPSV

místopředseda rady:
PhDr. Jitka Slavíková, MPSV

členové rady:
Ing. Zdeněk Fidler, MPSV
Ing. Štefan Duháň, MPSV
Mgr. David Pospíšil, MPSV
Ing. Jan Škorpík, MPSV
Ing. Iva Veselá, VÚPSV, v. v. i.

členové rady:
Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., katedra sociologie, Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D., Inštitút pre výzkum práce a rodiny v Bratislavě
Doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., Vysoká škola PRIGO v Havířově
Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., katedra manažerské ekonomie (FPH), Vysoká škola ekonomická v Praze

členové rady:
Ing. Martin Holub, Ph.D., VÚPSV, v. v. i., Praha
Doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
Ing. Jan Mertl, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Jan Molek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
Doc. Ing Olga Poláková, CSc., Metropolitní univerzita, Praha
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., VÚPSV, v. v. i., Praha
Ing. David Prušvic, Ph.D., Ministerstvo financí ČR, Praha

Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (předseda, MU)
Doc. Adina Barbulescu, PhD (West University of Timisoara)
Ing. Vlastimil Beran, Ph.D. (VÚPSV)
Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)
Doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)
Prof. Jason Heyes (Sheffield University)
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (ZSF JčU)
Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)
Mgr. Aleš Kroupa (VÚPSV)
PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (VÚPSV)
Wim Van Lancker, Ph.D. (KU Leuven)
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)
Mgr. Jana Paloncyová, Ph.D. (VÚPSV)
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV)
Prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (EU Bratislava)
Oksana Mikhaylovna Shubat, PhD (Ural Federal University)
Prof. dr hab. Marek Szczepański (Poznan University of Technology)
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (VŠFS)
Konstantinos N. Zafeiris, PhD (Democritus University of Thrace)