předseda rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

členové rady z řad zaměstnanců:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Jaromíra Kotíková
Mgr. Aleš Kroupa
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Mgr. Ivana Šimíková

z řad odborníků z jiných právnických osob:
doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, (místopředsedkyně Rady VÚPSV, v. v. i.)
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze

předseda rady:
Ing. Karel Tauchman, MPSV

místopředseda rady:
PhDr. Jitka Slavíková, MPSV

členové rady:
Ing. Zdeněk Fidler, MPSV
Ing. Štefan Duháň, MPSV
Mgr. David Pospíšil, MPSV
Ing. Jan Škorpík, MPSV
Ing. Iva Veselá, VÚPSV, v. v. i.

předseda rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., VÚPSV, v. v. i.

členové rady:
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D., Inštitút pre výzkum práce a rodiny v Bratislavě
prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc., NEWTON College, Praha
PhDr. Běla Hejná, Sekretariát předsedy vlády ČR
ing. Jiří Horecký, Ph.D., Unie zaměstnavatelských svazů, Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR
doc. JUDr. Iva Chvátalová, CSc., katedra právních disciplín a veřejné správy Metropolitní univerzity v Praze
Mgr. Zdeněk Janíček, referát sociálních věcí Městský úřad v Břeclavi
doc. Ing. Lucie Kozlová, CSc., katedra sociální práce Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, uvolněná členka rady města České Budějovice
prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc., Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
Mgr. Aleš Kroupa, VÚPSV, v. v. i.
doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., katedra demografie Vysoké školy ekonomické v Praze
prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., Ekonomicko-správní fakulta Masarykova univerzita v Brně
JUDr. Zbyněk Trojan, The Free Swiss University of St. George’s, Praha
Mgr. Pavel Wiener, Český červený kříž
prof. Ing. Milan Žák, CSc., Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze

členové rady:
Ing. Martin Holub, Ph.D., VÚPSV, v. v. i., Praha
Ing. Robert Jahoda, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
Ing. Jan Mertl, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Jan Molek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
doc. Ing Olga Poláková, CSc., Metropolitní univerzita, Praha
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., VÚPSV, v. v. i., Praha
Ing. David Prušvic, Ph.D., Ministerstvo financí ČR, Praha