předseda rady:
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

členové rady z řad zaměstnanců:
Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Jaromíra Kotíková
Mgr. Aleš Kroupa
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Mgr. Ivana Šimíková

z řad odborníků z jiných právnických osob:
Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., Fakulta informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze, (místopředsedkyně Rady VÚPSV, v. v. i.)
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. v Praze

předseda rady:
Ing. Karel Tauchman, MPSV

místopředseda rady:
PhDr. Jitka Slavíková, MPSV

členové rady:
Ing. Zdeněk Fidler, MPSV
Ing. Štefan Duháň, MPSV
Mgr. David Pospíšil, MPSV
Ing. Jan Škorpík, MPSV
Ing. Iva Veselá, VÚPSV, v. v. i.

členové rady:
Prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D., katedra sociologie, Masarykova univerzita v Brně
Prof. Ing. Milan Žák, CSc., Vysoká škola ekonomie a managementu v Praze
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., katedra demografie, Vysoká škola ekonomická v Praze
Mgr. Daniel Gerbery, Ph.D., Inštitút pre výzkum práce a rodiny v Bratislavě
Doc. Mgr. Ing. Zuzana Machová, Ph.D., Vysoká škola PRIGO v Havířově
Doc. Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D., katedra manažerské ekonomie (FPH), Vysoká škola ekonomická v Praze

členové rady:
Ing. Martin Holub, Ph.D., VÚPSV, v. v. i., Praha
Doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno
Mgr. Miriam Kotrusová, Ph.D., Univerzita Karlova, Praha
Ing. Jan Mertl, Ph.D., Vysoká škola finanční a správní, Praha
Ing. Jan Molek, CSc., Jihočeská univerzita, České Budějovice
Doc. Ing Olga Poláková, CSc., Metropolitní univerzita, Praha
Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc., VÚPSV, v. v. i., Praha
Ing. David Prušvic, Ph.D., Ministerstvo financí ČR, Praha

Doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (předseda, VÚPSV)
Doc. Adina Barbulescu, PhD (West University of Timisoara)
Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. (FHS UK)
Doc. JUDr. Iva Fischerová, CSc. (MUP, o. p. s., VŠE)
Prof. Jason Heyes (Sheffield University)
Prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D. (ZSF JčU)
Prof. Ing. Vojtěch Krebs, CSc. (VŠE)
Mgr. Aleš Kroupa (VÚPSV)
PhDr. Věra Kuchařová, CSc. (VÚPSV)
Doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc. (VŠE)
Prof. Dr. Wim van Oorschot (Leuven University)
Prof. Ing. Eva Rievajová, Ph.D. (EU Bratislava)
Oksana Mikhaylovna Shubat, PhD (Ural Federal University)
Prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc. (MU)
Dr. hab. Marek Szczepański (Poznan University of Technology)
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. (VŠFS)
Konstantinos N. Zafeiris, PhD (Democritus University of Thrace)