Výroční zprávy o činnosti a hospodaření VÚPSV, v. v. i. za: