Nové publikace VÚPSV

2.4.2020

Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents […]

Číst zprávu

Nový Policy Brief

31.3.2020

Jak se žije v rekonstituovaných rodinách a co potřebují Jana Paloncyová ─ Jana Barvíková ─ Sylva Höhne ─ Věra Kuchařová ─ Olga Nešporová  

Číst zprávu

Vybrané projekty