Nové publikace VÚPSV

12.3.2020

Holub, Martin – Mertl, Jan – Millionová, Pavlína – Šlapák, Milan – Vostatek, Jaroslav – Víšek, Petr Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity /Typology of social benefits and developments in the insurance and non-insurance social security systems in terms of suitability and effectiveness Praha: […]

Číst zprávu

Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne doktorandů VŠE

6.3.2020

V uplynulých dnech proběhl na VŠE již 25. ročník Dne doktorandů, kterého se zúčastnili studenti doktorského studia. Na výborném druhém místě skončil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník VÚPSV, který studuje doktorský studijní program Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE, a který v rámci tohoto dne prezentoval svoje poznatky, k nímž doposud dospěl v rámci přípravy své disertační práce […]

Číst zprávu

Vybrané projekty