Nová publikace VÚPSV

29.3.2019

Schebelle Danica – Kubát, Jan – Bareš, Pavel Specifika integrace nezletilých dětí cizinců žijících na území České republiky Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 109 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-322-7 Základním cílem monografie zpracované v rámci projektu financovaného z prostředků Ministerstva vnitra České republiky bylo mapování specifik procesu integrace nezletilých dětí cizinců z […]

Číst zprávu

Hledáme respondenty pro hloubkové rozhovory – samoživitelky a samoživitelé

29.3.2019

Žijete se svými dětmi sama nebo sám? Anebo znáte někoho takového ve svém okolí? Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. hledá respondentky a respondenty pro výzkumné rozhovory v rámci projektu RODINY S DĚTMI.   O co se jedná? V rozhovorech se zajímáme, jak se žije v rodinách samoživitelek a samoživitelů. Jaké to je starat se o děti a […]

Číst zprávu

Vybrané projekty