Ohlasy na odborné působení zaměstnanců VÚPSV, v. v. i.

4.11.2019

Dne 24. 10. 2019 proběhla odborná konference s názvem Sociální práce v základních školách – inovace v péči o ohrožené dítě. Aktivně se do ní zapojila i Jana Havlíková, která hovořila o aktuálním stavu školské sociální práce v České republice. Více informací v článku na https://www.zurnal.upol.cz/nc/zprava/clanek/na-konferenci-se-diskutovalo-o-socialni-praci-ve-skolach/

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

23.10.2019

Havlíková, Jana Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 166 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-346-3 Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se […]

Číst zprávu

Vybrané projekty