Nová publikace VÚPSV

10.1.2018

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Janurová, Kristýna – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila – Vidovićová, Lucie Zpráva o rodině Praha: VÚPSV, v. v. i., 245 s., lit., obr., tab. Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

3.1.2018

Beran, Vlastimil Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 – 2015. Bulletin No. 11 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 57 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-313-5 Monitoring nákladů práce shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů […]

Číst zprávu

Vybrané projekty