Účast zástupců VÚPSV, v. v. i. na konferenci o předškolní péči

23.10.2019

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 pořádají dne 21. listopadu 2019 konferenci s názvem Dejme rodinám šanci. Program je zaměřen na předškolní péči o děti. Jana Paloncyová a Sylva Höhne přednesou příspěvek na téma Mikrojesle v ČR a zahraničí. Více informací, včetně registrace lze nalézt zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

Číst zprávu

VÝSLEDKY SČÍTÁNÍ OSOB BEZ DOMOVA V ČESKÉ REPUBLICE 2019

16.10.2019

Kategorie bez střechy a vybrané kategorie bez bytu podle Typologie ETHOS Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. zveřejnil výsledky celorepublikového sčítání osob bez domova, které bylo realizováno ve druhém dubnovém týdnu tohoto roku. Do sčítání se aktivně zapojilo 403 obcí a vybrané typy institucí (azylové domy, domy na půl cesty, věznice a […]

Číst zprávu

Pozvánka na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti (4. 11. 2019)

16.10.2019

Vážená paní, vážený pane, srdečně Vás zveme na diskusní setkání Rovné odměňování žen a mužů ve zkušenostech a názorech české veřejnosti 4. 11. 2019 od 13:00 hod v Evropském domě v Praze. Registrace předem nutná: registrační formulář   Těšíme se na setkání! Tým projektu 22 % K ROVNOSTI Sledujte nás na Facebooku a Twitteru

Číst zprávu

Vybrané projekty