Úspěch zaměstnance VÚPSV na 25. ročníku Dne doktorandů VŠE

6.3.2020

V uplynulých dnech proběhl na VŠE již 25. ročník Dne doktorandů, kterého se zúčastnili studenti doktorského studia. Na výborném druhém místě skončil Ing. Filip Hon, výzkumný pracovník VÚPSV, který studuje doktorský studijní program Statistka na Fakultě informatiky a statistky VŠE, a který v rámci tohoto dne prezentoval svoje poznatky, k nímž doposud dospěl v rámci přípravy své disertační práce […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

20.2.2020

Kotíková, Jaromíra – Šťastnová, Pavlína Projekce absolventů škol: Výpočet a výsledky /The projection of graduates: Calculation and outcomes Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 125 s., obr. – ISBN 978-80-7416-350-0 Projekce počtu absolventů škol odcházejících na trh práce je součástí připravovaného systému predikcí potřeb trhu práce a jeho monitoringu, který propojuje národní a regionální úroveň […]

Číst zprávu

Vybrané projekty