Čtvrtá průmyslová revoluce a koronavirová pandemie mění svět (upoutávka na právě vycházející 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

26.8.2020

Zveřejňujeme touto cestou aktuální úvahu, která otevírá 4. číslo časopisu Fórum sociální politiky. Petr Víšek, výzkumný pracovník VÚPSV, v. v. i., se zamýšlí nad dopady čtvrté průmyslové revoluce. Podle něho bude nezbytné například změnit pojetí nezaměstnanosti a chápat ji jako období přípravy na nové povolání a chránit dosažený sociální status, což vyvolá zcela nové požadavky […]

Číst zprávu

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Asistent/ka managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“

21.8.2020

Vyhlašujeme výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Asistent/ka managementu v rámci projektu „Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti“ bližší informace zde: https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/asistent-ka-managementu/

Číst zprávu

Nový Policy Brief

21.8.2020

Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR Miriam Kotrusová ─ Jan Kubát ─ Helena Marešová ─ Danica Schebelle ─ Marie Táborská  

Číst zprávu

Vybrané projekty