Nová publikace VÚPSV

15.1.2020

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra – Nešporová, Olga Rekonstituované rodiny / Reconstituted families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 161 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-345-6 Publikace přináší poznatky o tzv. rekonstituovaných rodinách, neboli rodinách, kde má alespoň jedno dítě jednoho nevlastního rodiče. Tento typ rodiny, ač se […]

Číst zprávu

Vybrané projekty