Říjnová aktualizace Vývoje hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019 ukazuje dopady koronavirové pandemie

29.10.2020

Říjnová aktualizace vybraných ekonomických a sociálních ukazatelů ČR, tak jak ji pravidelně provádí VÚPSV, v. v. i., doplňuje dlouhodobé časové řady o údaje za 2. čtvrtletí, resp. 3. čtvrtletí 2020. Z výsledků tak jsou patrné první ekonomické dopady pandemie covidu-19. Data, která vycházejí z dostupných zdrojů ČSÚ, MPSV, ČNB apod., ukazují např. výrazný propad HDP, zvyšování nezaměstnanosti, […]

Číst zprávu

Problematické stránky digitalizace a trendy zesílené koronavirovou pandemií (upoutávka na právě vydané 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky)

26.10.2020

5. letošní číslo Fóra sociální politiky je horce aktuální: monotematicky se věnuje sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie. Jako další upoutávku touto cestou zveřejňujeme článek právníka Jana Vobořila zabývající se problematickými stránkami digitalizace v souvislosti s trendy zesílenými koronavirovou pandemií. Podla autora je třeba vedle nepochybně pozitivních přínosů využívání technologií věnovat pozornost i možným negativním dopadům […]

Číst zprávu

Vybrané projekty