Nová publikace VÚPSV

11.4.2018

Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0 Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

4.4.2018

Höhne, Sylva – Nešporová, Olga – Svobodová, Kamila Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 94 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-315-9 Monografie popisuje dopady úmrtí do socioekonomické situace různých typů domác¬ností. Předně byly zjišťovány náklady bezprostředně související s úmrtím blízkého, to znamená výdaje, které pozůstalým vznikají v návaznosti […]

Číst zprávu

Vybrané projekty