Nová publikace VÚPSV

3.10.2018

Bareš, Pavel Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 116 s., obr., příl. – ISBN 978-80-7416-324-1 Studie představuje výsledky výzkumného šetření, jehož cílem bylo zmapovat možnosti poskytování pomoci a podpory osobám ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“) a po VTOS při řešení problémů souvisejících […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

25.7.2018

Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 66 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-325-8 Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, […]

Číst zprávu

Vybrané projekty