Nová publikace VÚPSV

27.6.2018

Mertl, Jiří – Bareš, Pavel Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 42 s., lit. – ISBN 978-80-7416-323-4 Monografie seznamuje s výsledky výzkumu realizované v projektu „Dopady digitalizace práce na zaměstnanost, kolektivní vyjednávání a sociální zabezpečení zaměstnanců“. Vzhledem ke specifickému […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

13.6.2018

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Janurová, Kristýna – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 144 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-314-2 Monografie byla finančně podpořena z institucionální podpory na rozvoj výzkumné organizace a vychází z projektů Rodiny ve střední fázi […]

Číst zprávu

Vybrané projekty