Nová publikace VÚPSV

28.3.2018

Jan Vlach a kol. Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu Praha, VÚPSV, v. v. i., 2017. 181 s., lit., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-316-6

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

10.1.2018

Kuchařová, Věra – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Janurová, Kristýna – Nešporová, Olga – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila – Vidovićová, Lucie Zpráva o rodině Praha: VÚPSV, v. v. i., 245 s., lit., obr., tab. Zpráva o rodině byla vytvořena kolektivem autorů Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí pro Ministerstvo práce a sociálních věcí […]

Číst zprávu

Vybrané projekty