Pandemie koronaviru jako událost typu „černá labuť“ (upoutávka na blížící se 5. číslo časopisu Fórum sociální politiky, monotematicky věnované sociálně politickým dopadům koronavirové pandemie)

16.10.2020

Zveřejňujeme touto cestou plné znění eseje, v němž se Marek Szczepański, Ph.D., D.Sc., profesor Vysokého učení technického v Poznani, zamýšlí nad koronavirovou pandemií s oporou v koncepty analytika Nasimma Nicholase Taleba týkající se nepředvídaných událostí. V závěru Marek Szczepański formuluje několik doporučení ke zvládání nepravděpodobných událostí majících extrémní následky. Pro sociálně politickou oblast je to například […]

Číst zprávu

Nová publikace Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí

15.10.2020

Dohnalová, Marie – Bareš, Pavel Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce: s přihlédnutím ke specifickému postavení a možnostem pracovní integrace u osob se záznamem v trestním rejstříku / Legislative and institutional conditions for the activities of social enterprises and for the employment of persons disadvantaged […]

Číst zprávu

Vybrané projekty