Nová publikace VÚPSV

20.5.2020

Schebelle, Danica – Kubát, Jan – Hraba, Jan Studenti veřejných vysokých škol z třetích zemí studující v českém jazyce na území Hlavního města Prahy /Third country students studying in Czech language at the public higher education institutions in Prague Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 109 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-362-3 (print); […]

Číst zprávu

Nový Policy Brief

18.5.2020

Flexibilní formy práce ─ sdílené pracovní místo v ČR a vybraných evropských zemích Jaromíra Kotíková ─ Jana Váňová  

Číst zprávu

Zotavení české ekonomiky a trhu práce po pandemii

15.5.2020

Článek pojednává o důsledcích koronavirové pandemie pro ekonomiku České republiky, a to s přihlédnutím ke globálnímu vývoji. Předložená prognóza nastiňuje ekonomický vývoj v ČR do roku 2025. Autoři předpokládají odeznění pandemie v České republice v letních měsících. Vyrovnání ekonomického propadu bude záležitostí střednědobého časového horizontu.

Číst zprávu

Vybrané projekty