Nová publikace VÚPSV

16.7.2020

Kotrusová, Miriam – Kubát, Jan – Marešová, Helena – Schebelle, Danica – Táborská, Marie Role poskytovatelů sociálních služeb pro (dlouhodobě nezaměstnané) osoby bez domova v procesu hledání a udržení si zaměstnání a jejich spolupráce s ÚP ČR / The role of social service providers for (long-term unemployed) homeless people in the process of finding and […]

Číst zprávu

Zpráva o rodině 2020 se setkala s ohlasem u odborníků pracujících s rodinami: poznatky výzkumníků odpovídají potřebám rodičovských párů

13.7.2020

Nedávno zpracovaná Zpráva o rodině 2020 (aktuálně dostupná na webu MPSV; jako publikace VÚPSV, v. v. i., se připravuje) byla zmíněna v prezentaci PhDr. Ing. Marie Oujezdské, místopředsedkyně Rodinného svazu ČR, z. s., na 16. schůzi Stálé komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny, konané 25. června 2020 v Poslanecké  sněmovně. Ve svém vystoupení věnovaném […]

Číst zprávu

VÚPSV, v. v. i., pomáhá mezinárodnímu elektronickému průzkumu nadace Eurofound: II. vlna – Život, práce a COVID-19

13.7.2020

Eurofound – Evropská nadace pro zlepšování životních a pracovních podmínek – v rámci své reakce  na společenské změny vyvolané pandemií covidu-19 realizuje již druhou vlnu ankety s názvem „Život, práce a COVID-19“. První vlna šetření proběhla v dubnu 2020 ve všech zemích EU (dílčí výsledky a vyhodnocení lze najít na webu Eurofoundu: https://www.eurofound.europa.eu).  Jelikož jsou dopady pandemie covidu-19 […]

Číst zprávu

Vybrané projekty