Nová publikace VÚPSV

28.1.2020

Rákoczyová, Miroslava – Sirovátka, Tomáš – Šimíková, Ivana Vyhodnocení soustavy indikátorů Strategie sociálního začleňování České republiky pro roky 2014-2020 /Assessment of the System of Social Inclusion Strategy Indicators of the Czech Republic for 2014-2020 Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 71 s., tab. ISBN 978-80-7416-349-4 Cílem projektu bylo provést komplexní zhodnocení […]

Číst zprávu

Vybrané projekty