Projekt VÚPSV, v. v. i., Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče byl vybrán k podpoře v rámci 4. veřejné soutěže programu ÉTA Technologické agentury ČR

16.9.2020

Pracovníci výzkumné pracovní skupiny Rodinná politika připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK, a. s., projekt zaměřený na krátkodobé a dlouhodobé dopady pandemie covidu-19 na život sólo rodičů. Záměr se umístil mezi 33 úspěšnými projekty z 301 posuzovaných přihlášek. Projekt je založen na kvalitativním a kvantitativním sociologickém výzkumu a naváže na výzkum samoživitelů realizovaný oběma institucemi v loňském […]

Číst zprávu

Podepsána smlouva o dlouhodobé spolupráci v oblasti VaVaI a vzdělávání mezi Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, v. v. i., a Fakultou podnikohospodářskou Vysoké školy ekonomické v Praze

10.9.2020

Dne 9. září 2020 podepsali   PhDr. David Michalík, Ph.D. DBA, pověřený ředitel Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.,   a prof. Ing. Ivan Nový, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, rámcovou smlouvu o dlouhodobé spolupráci v oblasti výzkumu, vývoje, inovací a vzdělávání. Předmětem smlouvy je kooperace zaměřená na následující rámcová témata: […]

Číst zprávu

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice: Ředitel/ka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

4.9.2020

Rada VÚPSV, v. v. i., ve smyslu zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, v platném znění, podle ustanovení § 18 odst. 2, písm. h) vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice ředitel/ka Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i. https://www.vupsv.cz/o-nas/kariera-vyberova-rizeni/reditel-ka/

Číst zprávu

Vybrané projekty