Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů koronavirové krize (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the coronavirus crisis)

9.6.2020

Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 5. (říjnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům nynější koronavirové krize. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

Číst zprávu

Pracovníci VÚPSV, v. v. i., chystají výzkumné projekty věnované zmírňování negativních dopadů koronavirové pandemie

9.6.2020

Pracovníci VÚPSV, v. v. i., v současné době připravují výzkumné projekty pro 4. veřejnou soutěž programu ÉTA Technologické agentury ČR.  Tato veřejná soutěž s názvem „COVID-19“ je zaměřena na podporu projektů snažících se o „zmírňování negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v důsledku krize spojené s pandemií COVID-19, a to zejm. v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické, legislativní, […]

Číst zprávu

Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru (upoutávka na 3. číslo časopisu Fórum sociální politiky, které vyjde 15. června)

5.6.2020

Článek, publikovaný v anglickém originále letos v dubnu, tedy v době globálně vrcholící koronavirové pandemie, se zamýšlí nad výzvami, které onemocnění covid-19 přineslo pro společnost a zejména pro sociology. Poukazuje na proces deglobalizace, který dočasně zasáhl i sociální vědy, a pléduje pro globálnější sociologii. Podle autora to neznamená omezování se na makroanalýzy a metodologický globalismus. Naopak zdůrazňuje význam […]

Číst zprávu

Vybrané projekty