Plaidoyer pro globální sociologii v době koronaviru (upoutávka na 3. číslo časopisu Fórum sociální politiky, které vyjde 15. června)

5.6.2020

Článek, publikovaný v anglickém originále letos v dubnu, tedy v době globálně vrcholící koronavirové pandemie, se zamýšlí nad výzvami, které onemocnění covid-19 přineslo pro společnost a zejména pro sociology. Poukazuje na proces deglobalizace, který dočasně zasáhl i sociální vědy, a pléduje pro globálnější sociologii. Podle autora to neznamená omezování se na makroanalýzy a metodologický globalismus. Naopak zdůrazňuje význam […]

Číst zprávu

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i., hledá respondentky a respondenty ve věku 16–29 let pro výzkumné rozhovory v rámci výzkumu JAK SE ŽIJE DĚTEM PO ROZCHODU RODIČŮ?

4.6.2020

Rozhovory budou probíhat během léta a podzimu 2020. Odměna za rozhovor, který trvá cca 60 minut, je 500 Kč. Výstupy z tohoto výzkumu poslouží jako podklad pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR při tvorbě opatření ve prospěch dětí po rozchodu rodičů. A také jako důležitý zdroj informací pro soudce, advokáty, psychology, sociální pracovníky, učitele […]

Číst zprávu

Nový Bulletin VÚPSV

4.6.2020

Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990–2019. Bulletin No 35 /Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990–2019. Bulletin No 35 Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 75 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-375-3 (print), 978-80-7416-376-0 (pdf) Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v […]

Číst zprávu

Vybrané projekty