Nová publikace VÚPSV

30.5.2018

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana Tagesmutter/Tagesvater v Německu Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 137 s., lit., tab., příl. Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Německu. Pozornost je věnována těmto oblastem: legislativa; povolení k výkonu činnosti; kvalifikační a další vzdělávání; pracovně-právní vztahy; věk a počet dětí v péči; hygienické/stavební podmínky; kontrola; způsob stravování […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

11.4.2018

Beran, Vlastimil – Říhová, Lenka Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí Praha: VÚPSV, v. v. i., 2017. 42 s., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-321-0 Exekuce se odráží v mnoha rovinách života exekuovaného. Ovlivňuje jeho život v oblasti psychologické, sociální i ekonomické. Při znalosti možných důsledků exekuce je nezbytné, aby zainteresované instituce měly […]

Číst zprávu

Vybrané projekty