Nová publikace VÚPSV

16.4.2020

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 216 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-357-9 Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a  samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla […]

Číst zprávu

Nové publikace VÚPSV

2.4.2020

Höhne, Sylva – Godarová, Jana – Jahoda, Robert – Kuchařová, Věra – Víšek, Petr Působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s nezaopatřenými dětmi a jejich reflexe rodiči / Effect of child tax deduction and child allowance on socio-economic situation of families with dependent children and their reflection by parents […]

Číst zprávu

Vybrané projekty