Zpráva o rodině 2020

24.6.2020

25. května 2020 vzala Vláda ČR na vědomí Zprávu o rodině 2020 předloženou Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR a zpracovanou týmem rodinné politiky VÚPSV, v. v. i., (Věra Kuchařová, Jana Barvíková, Sylva Höhne, Olga Nešporová, Jana Paloncyová, Lucie Vidovićová). Zpráva byla vytvořena na základě zadání obsaženého v Usnesení Vlády České republiky ze dne 18. […]

Číst zprávu

Výzva k zasílání příspěvků na téma sociálně politických dopadů 4. průmyslové revoluce (Call for the submission of contributions on the theme of the socio-political implications of the 4th Industrial Revolution)

19.6.2020

Časopis Fórum sociální politiky (FSP) chystá své letošní 4. (srpnové) číslo jako tematické, věnované sociálně politickým důsledkům 4. průmyslové revoluce. Celý text výzvy k zasílání příspěvků najdete v příloze. For English version see the second part of the attachment.  

Číst zprávu

Vybrané projekty