Nová publikace VÚPSV

23.10.2019

Havlíková, Jana Atraktivita oborů sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol Praha: VÚPSV, v. v. i. – výzkumné centrum Brno, 2019. 166 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-346-3 Mnohé obory nabízené ve studijních programech vyšších odborných a vysokých škol čelily v uplynulém desetiletí postupnému úbytku zájemců o studium. Toto se […]

Číst zprávu

Účast zástupců VÚPSV, v. v. i. na konferenci o předškolní péči

23.10.2019

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Zdravotnické zařízení MČ Praha 4 pořádají dne 21. listopadu 2019 konferenci s názvem Dejme rodinám šanci. Program je zaměřen na předškolní péči o děti. Jana Paloncyová a Sylva Höhne přednesou příspěvek na téma Mikrojesle v ČR a zahraničí. Více informací, včetně registrace lze nalézt zde: http://www.apsscr.cz/cz/konference-a-kongresy-a-seminare/planovane-konference-a-kongresy

Číst zprávu

Vybrané projekty