Nová publikace VÚPSV

25.7.2018

Höhne, Sylva – Šťastná, Anna Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 – 2017. Bulletin No 33  Praha: VÚPSV, v. v. i., 2018. 66 s., obr., tab. – ISBN 978-80-7416-325-8 Publikace vychází v roční periodicitě s ročními údaji v časové řadě počínaje zpravidla rokem 1990. Podává souhrnný přehled základních ekonomických ukazatelů (výroby, produktivity, […]

Číst zprávu

Vybrané projekty