Zotavení české ekonomiky a trhu práce po pandemii

15.5.2020

Článek pojednává o důsledcích koronavirové pandemie pro ekonomiku České republiky, a to s přihlédnutím ke globálnímu vývoji. Předložená prognóza nastiňuje ekonomický vývoj v ČR do roku 2025. Autoři předpokládají odeznění pandemie v České republice v letních měsících. Vyrovnání ekonomického propadu bude záležitostí střednědobého časového horizontu.

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

6.5.2020

Hubíková, Olga – Havlíková, Jana Depistáž v sociální práci na obecních úřadech / Outreach in social work at municipal offices Praha: VÚPSV, v. v. i., 2020. 204 s., lit., obr., tab. ISBN 978-80-7416-356-2 (print); 978-80-7416-369-2 (pdf) Studie je zaměřena na výkon depistáže v sociální práci na obecních úřadech. V době realizace studie platnou legislativou povinnost […]

Číst zprávu

Nová publikace VÚPSV

16.4.2020

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Kuchařová, Věra Neúplné rodiny /Incomplete families Praha: VÚPSV, v. v. i., 2019. 216 s., lit., obr., tab., příl. – ISBN 978-80-7416-357-9 Monografie shrnuje dosavadní a přináší nové poznatky o životě samoživitelů a  samoživitelek v České republice. Podle dat posledního sčítání lidu, domů a bytů z roku 2011 byla […]

Číst zprávu

Vybrané projekty