Číslo  Název  Období
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2018 (Bulletin č. 34) 2019-2019 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2022 
IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče 2018-2020 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 2018-2022 
70610 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu 2018-2020 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
EF691118 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2018-2018 
IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory 2018-2018 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě, II. etapa 2018-2019 
IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů 2018-2022 
TL01000229 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
VZ7_VA4-5 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 KOMPAS 2017-2020 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ 2017-2020 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 230 další