Číslo  Název  Období
ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích 2021-2021 
IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi 2021-2022 
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti 2020-2024 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky 2020-2023 
IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení 2020-2020 
DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu 2020-2021 
DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměst¬nání po opuštění výkonu trestu 2020-2020 
IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku 2020-2020 
IP70613 Metodiky sčítání osob bez domova a v nevyhovujícím bydlení 2020-2020 
691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče 2020-2022 
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2022 
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR 2019-2019 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 270 další