Číslo  Název  Období
ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích 2021-2021 
EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy 2021-2021 
IP70616 Využívání a fungování institutu svěření do péče jiné osoby (svěřenectví) v praxi 2021-2022 
IP70803 Nové formy zaměstnávání – past či budoucí cesta? 2021-2022 
IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané 2021-2022 
DZ627421 II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 2021-2021 
EF681720 INTEGRACE CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ V ČR 2021-2021 
DZ627521 Sociální dialog jako nástroj sociální ochrany zaměstnanců a prevence diskriminace na českém trhu práce 2021-2021 
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti 2020-2024 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
UP691820 Obohacení datové báze pro tvorbu a evaluaci rodinné politiky 2020-2023 
IP70310 Hodnocení účelnosti využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče na činnosti realizované v rámci doprovázení osob pečujících a osob v evidenci, vyčíslení nákladů na jednotlivé činnosti, které jsou součástí doprovázení 2020-2020 
DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu 2020-2021 
DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměst¬nání po opuštění výkonu trestu 2020-2020 
IP70512 Mezinárodní komparace rozsahu a struktury příjemců příspěvku na péči a podmínek pro jeho přiznání v ČR, na Slovensku, v Německu a v Rakousku 2020-2020 
691920 Dopady pandemie COVID-19 na sólo rodiče 2020-2022 
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 276 další