Číslo  Název  Období
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
NF691620 Vytvoření systému sběru kvantitativních dat pro vyhodnocování situace Romů v české společnosti 2020-2024 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
IP70607 Zpráva o rodině 2019-2020 
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2018 (Bulletin č. 34) 2019-2019 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
IP70612 Dopady míry rodičovského konfliktu na dítě a role, jakou v nich hraje konkrétní forma porozvodového uspořádání péče 2019-2022 
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR 2019-2019 
EF681419 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2019-2019 
626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II 2019-2019 
EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání 2019-2021 
IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění 2019-2020 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče 2018-2020 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 258 další