Název:Rodina, partnerství a demografické stárnutí: Generace a gender (Generations and Gender Survey: prospective longitudinal study)
Číslo:1J023/04-DP2
Řešitel:PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:Prof. RNDr. Jitka Rychtaříková, CSc.
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2004
Doba řešení do:2007
Příjemce:Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta
Spolupříjemce:VÚPSV, v. v. i.
Popis:

Cílem projektu je provedení výběrového šetření realizovaného v rámci mezinárodního programu Generations and Gender Programme koordinovaného (GGP) Ekonomickou komisí OSN v Ženevě. Šetření je mezinárodní (Evropa, Severní Amerika), komparativní a interdisciplinární. Má za cíl studium dynamiky vývoje rodiny a rodinných vztahů od jejího založení až do jejího zániku, tj. zahrnuje období několika životních cyklů: založení rodiny, rození dětí, střední věk, životní situace seniorů. Středem zájmu je studium vztahů děti-rodiče a partner-partnerka. Tyto vztahy jsou studovány pro muže a ženy ve všech věkových kategoriích (18-79 let). Výběrový rozsah bude 10 000 respondentů z populace mužů (N=5000) a žen (N=5000). Analýza výsledků šetření povede k hlubšímu porozumění demografické situace České republiky v evropském prostoru. Umožní zejména formulovat návrhy opatření širokého spektra populační politiky, a to jak rodinné, tak i důchodové.