Název:Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání
Číslo:TD010082
Řešitel:Ing. Jan Vlach
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2012
Doba řešení do:2013
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt pomocí vytvořené certifikované metody umožní soustavné sledování nákladů práce a soustředit na jednom místě mezinárodně srovnatelné údaje za ČR, EU a popř. USA. Vytvoří se tak prostor pro objektivní a netendenční interpretaci utváření ceny práce v reprodukci sociálně ekonomických vztahů a konkurenceschopnosti českých podniků na evropských a světových trzích.

Vzhledem k nerelevantním údajům a nutnosti využití více zdrojů ke sledování nákladů práce je mezinárodní srovnání obtížně proveditelné. Bude tedy nutné vytvořit jednotnou metodiku a stanovit zdroje potřebné ke sledování:

– nákladů práce,

– jednotkových nákladů práce v národní a srovnatelné cenové hladině,

– a analýze faktorů vývoje jednotkových nákladů práce,

– podílu práce na jednotkových nákladech.