Název:Studie proveditelnosti projektu PIVO II. (Podpora individuálního vzdělávání občanů)
Číslo:6253/09
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR
Spoluřešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2009
Doba řešení do:2009
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem studie proveditelnosti projektu "Podpora individuálního vzdělávání občanů" bylo analyzovat proveditelnost a možnosti projektu. Na základě získaných zjištěných ve studii bude možné upřesnit a vyhodnotit hlavní implementační požadavky a stanovit způsob jejich řešení a plán pro další rozvoj projektu. Studie proveditelnosti byla řešena na základě smlouvy s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které je příjemcem projektu "Podpora Individuálního vzdělávání občanů", realizovaného v rámci oblasti podpory 3.1 Individuální vzdělávání Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.