Název:Minimální podmínky pro nárok na starobní důchod
Číslo:DC207/2013
Řešitel:Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt přináší přehled nastavení minimálních podmínek pro získání nároku na důchod v evropských zemích, Kanadě a Spojených státech a podrobuje shromážděné poznatky komparativní analýze. Na základě výsledků analýzy řešitel doporučuje zvážit zavedení univerzálního schématu garantujícího minimální příjem ve stáří bez ohledu na účast v důchodovém pojištění. Dále ve třech variantách předkládá možnosti změny úpravy institutu minimální doby pojištění v České republice a případnou možnost zavedení institutu plného důchodu.