Název:Způsob a důvody stanovení maximálního vyměřovacího základu pro pojistné
Číslo:DC208/2013
Řešitel:Milan Šlapák, MBA
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2013
Doba řešení do:2014
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Projekt mapuje nastavení institutu maximálního vyměřovacího základu v evropských zemích, Kanadě a Spojených státech. Shromážděné poznatky podrobuje komparativní analýze a na jejím základě formuluje doporučení pro Českou republiku. Řešitel doporučuje, aby zákonná definice maximálního vyměřovacího základu pro pojistné nevybočovala z intervalu mezi 300 a 500 % průměrné mzdy v ekonomice. Zároveň doporučuje, aby Česká republika do vyjasnění budoucího směřování systému důchodového zabezpečení zachovala současné znění legislativní úpravy maximálního vyměřovacího základu pro stanovení pojistného na důchodové zabezpečení.