Název:Migrant Men’s Well-being in Diversity (Životní situace mladých mužů cizinců)
Číslo:MIMEN_9134/14
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:
Spolupříjemce:VÚPSV, v. v. i.
Popis:

Ve veřejné debatě o integrační politice v evropských zemích jsou mladí muži-migranti často vnímáni jako problematická skupina, a to např. kvůli vysoké nezaměstnanosti, riziku selhávání ve vzdělávacím systému, hrozbě, že budou inklinovat k sexistickým postojům, extremismu, násilnému či kriminálnímu chování. Podle některých zahraničních studií jsou diskriminaci vystaveni častěji než jejich ženské protějšky. Očekávání jejich rodin jsou někdy těžko slučitelná s tím, co umožňuje jejich sociální status a jejich společenské prostředí. Evropské země proto věnují pozornost opatřením proti diskriminaci a marginalizaci mladých mužů-migrantů a zavádění politik umožňujících zlepšení jejich sociálního postavení.
Projekt se zaměřil na zhodnocení životní situace mladých mužů-migrantů v sedmi evropských zemích. Ve všech těchto zemích byly vyhodnoceny dostupné informace o cílové skupině, byli dotázáni mladí muži-migranti ve věku 16-27 let a proběhlo diskusní setkání s experty, kteří se věnují integraci cizinců.


Webová stránka projektu s podrobnějšími informacemi