Název:Reforma veřejných služeb zaměstnanosti v ČR
Číslo:TD020381
Řešitel:Mgr. Jaromíra Kotíková
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Danica Schebelle , Ing. Helena Vychová, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i
Spolupříjemce:
Popis:

 V roce 2011 byla v ČR provedena zásadní změna organizační struktury a vymezení kompetencí služeb zaměstnanosti. Téměř dvouleté fungování již dnes umožňuje učinit závěr, že došlo k jejich vytěsnění z trhu zprostředkovatelských a poradenských služeb. Cílem projektu je vytvořit na základě zkoumání současné praxe, analýzy zahraničních zkušeností a diskusí s experty na danou problematiku metodiku postupů vedoucích k efektivnímu zajištění a dalšímu rozvoji výkonu veřejných služeb zaměstnanosti.