Název:Náklady na poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb
Číslo:TD020176
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:Technologická agentura České republiky (TA ČR)
Spoluřešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D. , Ing. Martin Holub, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2014
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i
Spolupříjemce:
Popis:

Poskytování ošetřovatelské a rehabilitační péče v pobytových zařízeních sociálních služeb je nedílnou součásti poskytovaných služeb v těchto zařízeních. Vzhledem k tomu, že zdravotní pojišťovny - především VZP - nehradí poskytovatelům náklady v zákonem definovaném rozsahu, je cílem projektu aktualizovat dříve provedené kvantifikace skutečné výše nákladů na tuto část péče, navrhnou nový způsob jejího financování a tak přispět ke zvýšení efektivnosti poskytování a financování systému sociálních služeb.