Název:Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích
Číslo:DC508/2015
Řešitel:Ing. Martin Holub, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová , Mgr. Katarína Švehlová
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2015
Doba řešení do:2015
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem projektu je porovnání invalidizace a jejího vývoje v ČR se situací ve vybraných zemích EU. Pozornost je zaměřena na země s vícestupňovým systémem invalidity a invalidních důchodů. Projekt přináší detailní popis pojetí invalidity a invalidních důchodů ve sledovaných evropských zemích, věcných a právních podmínek pro uznávání jednotlivých stupňů invalidity a pro přiznávání invalidních důchodů. Vývoj invalidizace je dokumentován statistickými údaji o nově přiznaných invalidních důchodech v jednotlivých zemích za léta 2012 a 2013. Zároveň byla pozornost zaměřena na dočasnost nebo trvalost nároku na invalidní důchod, na problematiku provádění kontrol zdravotního stavu a trvání invalidity a jejich výsledky, na zdravotní příčiny invalidizace a na věkový aspekt invalidity - věk, v němž je příslušný invalidní důchod přiznáván nejčastěji.