Název:Zpráva o používání elektronické verze neschopenky ve státech EU
Číslo:DC528/2016
Řešitel:Mgr. Mirjam Suchomelová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Marie Kořánová , Mgr. Lenka Krinesová
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2016
Příjemce:VÚPSV, v.v.i
Spolupříjemce:
Popis:

Cílem projektu týkajícího se používání elektronické verze neschopenky bylo shromáždit informace o realizaci této formy neschopenky v některých evropských zemích a poskytnout tak ucelenější představu o možnostech řešení dané problematiky. Výběr zemí zahrnuje Spojené království, Polsko, Rakousko, Francii, Litvu, Švédsko a Estonsko, nad rámec EU bylo do výběru zařazeno Norsko. V uvedených zemích byly systémy elektronické neschopenky již zavedeny. Jejich používání je v některých případech pro lékaře povinné, popř. se s povinným užíváním v blízké budoucnosti počítá, v některých případech je na dobrovolné bázi a paralelně existují i neschopenky v papírové formě. Vypracovaná analýza poskytuje obraz o tom, jakým způsobem jednotlivé země k realizaci elektronické neschopenky přistupovaly a jaké možnosti a výhody tyto systémy skýtají.