Název:Preference seniorů a realita jejich ekonomické situace v komparaci s činností municipalit v rámci programu aktivního stárnutí - manuál pro sociální odbory vybraných municipalit
Číslo:TD03000156
Řešitel:
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2016
Doba řešení do:2017
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je poskytnout municipalitám v Praze a Ostravě (případně i dalším zájemcům o danou problematiku) relevantní informace o změnách úrovně a struktury příjmů a výdajů domácností seniorů použitých na jejich životní styl a zdraví v rámci programu aktivního stárnutí s následnými doporučeními volnočasových aktivit poptávaných seniory, které mají pozitivní dopad na jejich životní standard i aktivní život. Naléhavost řešení dané problematiky podporuje aktuální činnost municipalit při práci se seniory, o které je v současné době rozhodováno ad hoc. Výsledek projektu nabídne komplexní systematické řešení aktivit v rámci aktivního stárnutí, které bude obsaženo v manuálu pro sociální odbory vybraných municipalit.