Název:Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů
Číslo:TL01000229
Řešitel:prof. PhDr. Libor Musil, CSc.
Poskytovatel:TA ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jana Havlíková, Ph.D. , Mgr. Olga Hubíková , doc. PhDr. Kateřina Kubalčíková, Ph.D. , Mgr. Ivana Šimíková
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:Mgr. Zuzana Durajová, MUDr. Radmila Pastorková, Ph.D., Mgr. Jiří Šupa, Ph.D.
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:

Hlavním cílem řešení projektu je vymezení obsahu a podmínek depistáže, zpracování praktických metodických postupů a vytvoření interaktivního formuláře pro sociální pracovníky obecních úřadů k vedení záznamů o depistáži. Účelem implementace těchto výsledků je 1) posílení legitimity depistáže z hlediska vedení obecních úřadů; 2) podpora provádění depistáže v rámci sociální práce na obcích, tím, že sociálním pracovníkům obecních úřadů bude poskytnut dosud chybějící návod a nástroje, jak depistáž, včetně následného stanovení cílů pomoci adresované občanům v tíživé životní situaci, realizovat v praxi; 3) prevence zanedbání/neposkytnutí pomoci občanům v obtížné životní situaci. Výsledky projektu budou implementovány MPSV a městy Ivančice a Veselí nad Moravou.