Název:Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání
Číslo:9142/2018
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:Evropská komise
Spoluřešitel:Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D. , Ing. Petr Pojer , PhDr. Štěpánka Lehmann, Ph.D. , Mgr. Aleš Kroupa
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:Institutul pentru Politici Publice (Rumunsko)
Spolupříjemce:Center for Economic Development (BG), Instytut Spraw Publicznych (PL), Center for Research and Policy Making (MK), Institut za razvoj i međunarodne odnose (HR), Výzkumný ústav práce a sociálních věcí (CZ)
Popis:Cílem projektu je zmapovat využívání nových forem zaměstnávání v České republice a komparovat výsledky s ostatními zúčastněnými státy (Rumunsko, Bulharsko, Chorvatsko, Polsko a Makedonie). Projekt vychází z nových forem zaměstnávání, tak jak je definuje European Foundation for Improvement of Living and Working Conditions. Jedná se především o sdílení zaměstnanců, sdílení pracovního místa, dočasné řízení, příležitostnou práci, mobilní práci atd. Protože prakticky neexistují statistiky, které by sledovaly nové formy zaměstnávání a jejich využívání, součástí projektu je i vlastní terénní šetření. V rámci projektu se uskutečnila fokusní skupina se zaměstnanci pracujícími v nových formách zaměstnávání a 15 řízených rozhovorů se zaměstnavateli, personálními agenturami a odborníky, kteří se novými formami zaměstnávání zabývají. Výstupem je analýza využívání nových forem zaměstnávání v České republice, na kterou bude navazovat komparativní studie porovnávající výsledky zjištěné v ostatních zúčastněných zemích. V rámci projektu současně vznikla příručka pro zaměstnavatele i zaměstnance, která umožní oběma stranám se v problematice lépe orientovat.

  • Spot shrnující výsledky projektu


  • ALEXANDRU, Violeta – JOHARI, Alexandra – MORARU, Adrian. The new forms of employment. A comparative report. Bucharest: Institutul pentru Politici Publice Bucuresti, 2019. 199 s.


Články publikované na základě tiskové konference ze 17. 7. 2019:

Datový archiv - primární data:
data (ve formátu SPSS) jsou k dispozici na vyžádání - vedoucí výzkumného týmu sociálního dialogu a pracovních vztahů