Název:Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR
Číslo:IP70101
Řešitel:Ing. Vlastimil Beran, Ph.D.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem výzkumného úkolu je zhodnotit vliv úrovně, resp. zvyšování minimální mzdy v ČR na trh práce v letech 2007 až 2018 (a následné roky), a to zejména na zaměstnanost v jednotlivých odvětvích národního hospodářství. Dalším záměrem je analyzovat vztah výše minimální mzdy a sociálních dávek, resp. jejich vzájemné působení.