Název:Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky (Bulletin)
Číslo:IP70611
Řešitel:Ing. Sylva Höhne
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:PhDr., Mgr. Anna Šťastná, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2022
Příjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem zadání je sledování a publikování vybraných a nejdůležitějších ekonomických a sociálních ukazatelů v dlouhodobých a metodicky srovnatelných časových řadách počínaje rokem 1990. Bulletin přebírá zejména data ČSÚ, MF, ČNB, MPSV a Eurostatu. Autoři sledují vývoj a změny jednotlivých metodik. V případě dalšího upřesnění se získané údaje doplňují vlastními propočty s přihlédnutím k platné právní úpravě.
Bulletin s pořadovým číslem 36 bude doplněný o metodicky srovnatelná data za rok 2020 a o mezinárodní srovnání vybraných ukazatelů. V průběhu roku 2021 budu vybraná data ještě čtvrtletně aktualizována a zveřejňována na: https://www.vupsv.cz/vybrane-projekty/vyvoj-hlavnich-ekonomickych-a-socialnich-ukazatelu-cr/.

Bulletin poskytuje nejdůležitější charakteristiky potřebné pro uživatele z decizní, akademické a výzkumné sféry. Poznatky budou využity v koncepční a legislativní činnosti MPSV.