Název:Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova - homeworking
Číslo:IP70308
Řešitel:Ing. Jana Váňová
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Ing. Soňa Veverková , Mgr. Renata Kyzlinková, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Projekt vychází z potřeby MPSV zakomponovat do zákoníku práce úpravu „sdíleného pracovního místa“. Současně mapuje jak jsou využívány v ČR a v zemích EU další flexibilní formy práce. Jedná se například o výkon práce mimo pracoviště zaměstnavatele o tzv. homeworking. V rámci projektu je zjišťováno, zda a případně za jakých podmínek je o tyto formy zaměstnávání zájem, jaké jsou požadavky zaměstnavatelů a zaměstnanců, v jakém rozsahu jsou tyto instituty využívány a jaká je právní úprava v zemích EU.