Název:Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice
Číslo:DZ626418
Řešitel:doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Poskytovatel:Městský úřad Lovosice
Spoluřešitel:Ing. Jana Vrabcová
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2018
Doba řešení do:2018
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:V rámci projektu byly zpracovány sociodemografické analýzy pro území ORP Lovosice a současně byl zhodnocen stávající platný komunitní plán, a to zejména z pohledu cílových skupin uživatelů sociálních služeb při zohlednění změn, ke kterým v rámci uvedených skupin došlo v uplynulých letech. Analýzy budou využity pro vytvoření Komunitního plánu péče na roky 2019 – 2021.