Název:Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II
Číslo:626819/2019
Řešitel:Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
Poskytovatel:Asociace samostatných odborů ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jiří Mertl, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2019
Příjemce:VÚPSV
Spolupříjemce:
Popis:Projekt realizoval VÚPSV v rámci širšího projektu Asociace samostatných odborů ČR „Sociální dialog jako prevence polarizace společnosti a nástroj k práci s lidským kapitálem v době digitalizace a robotizace“ (viz https://www.asocr.cz/obsah/66/informace-k-projektu-aso-socialni-dialog-jako-prevence-polar/147398). Projekt realizovaný VÚPSV navázal na projekt „Analýza překážek v zaměstnání osob propuštěných z VTOS na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu“, který byl realizován v roce 2018 a zaměřil se na vyhodnocení role a možností sociálních podniků při zaměstnávání obecněji osob znevýhodněných na trhu práce, respektive konkrétněji při zaměstnávání osob se záznamem v rejstříku trestů.

Cílem projektu řešeného v roce 2019 bylo popsat a vyhodnotit legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků v ČR a zachytit nejdůležitější vlivy těchto podmínek na činnost sociálních podniků a na aktivity těchto podniků, jejichž cílem je integrace osob znevýhodněných na trhu práce. Těchto otázek se v řadě ohledů týkal již předešlý výzkumný projekt, nicméně v tomto projektu byly právě tyto dvě roviny týkající se činnosti a role sociálních podniků při zaměstnávání znevýhodněných osob cíleně akcentovány a představovaly primární hlediska sledovaná v rámci tohoto výzkumu. Legislativní a institucionální podmínky totiž podstatným způsobem předurčují celkové možnosti pro působení sociálních podniků i jejich roli při zaměstnávání znevýhodněných osob.