Název:Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu
Číslo:DZ627220
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát , Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem Programu kvalifikovaný zaměstnanec je poskytnutí podpory přímým zaměstnavatelům, kteří do ČR potřebují přivést kvalifikované pracovníky z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu. Vládní programy ekonomické migrace procházejí svým vývojem a ve svém nastavení tak v různé míře odrážejí jak potřeby ČR a státní správy, tak českých zaměstnavatelů i zahraničních pracovníků. Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR je jedním ze zástupců zaměstnavatelů, kteří spolu se zástupci státní správy a dalšími sociálními partnery tvoří pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody pro zaměstnávání zahraničních pracovníků. Projekt je proto zaměřen na zmapování zkušeností členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR se zaměstnáváním státních příslušníků Ukrajiny v rámci tohoto Programu a i předchozího režimu Ukrajina během časového horizontu posledních dvou let, včetně jejich zkušeností z období spojeného s pandemií covid-19. Na základě získaných zjištění a poznatků bude možno popsat dosavadní zkušenosti zaměstnavatelů s realizací řízené ekonomické migrace. Tato zpětná vazba od zaměstnavatelů zasazená do kontextu objektivních skutečností představuje důležité poznatky pro zhodnocení vládních programů ekonomické migrace.