Název:Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce
Číslo:ZZ914419
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:International Labour Office, European Commission
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2020
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Společný projekt Mezinárodní organizace práce a Evropské komise je zaměřen na roli a kapacitu sociální partnerů v novém světě práce. Cílem projektu je větší zapojení sociálních partnerů na evropské i národní úrovni a zvýšení jejich povědomí o tom, co přinášejí změny na trhu práce. Sociální partneři z České republiky, Estonska, Francie, Irska, Itálie, Litvy, Lotyšska, Německa, Polska, Rumunska, Řecka, Španělska, Švédska a Turecka se v rámci projektu shodli na pro ně důležitých tématech, kterými je reprezentativita a autonomie sociálních partnerů a digitalizace práce. VÚPSV v rámci projektu působil jako národní expert, který společně s českými sociálními partnery připravil národní stanovisko. Výsledky projektu slouží k informování evropských sociálních partnerů a decizních orgánů EU o kapacitách sociálních partnerů ve vybraných zemích.