Název:Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích
Číslo:ZZ914720
Řešitel:Ing. Soňa Veverková
Poskytovatel:ICF International, Inc.
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Problematika nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích je velmi složitá, a přestože se kontrolní orgány na tuto problematiku zaměřují, je pro jejich pracovníky velmi obtížné rozklíčovat vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami a nelegální práci postihovat. Hlavním cílem studie je ve vybraných evropských zemích popsat aktuální formy nelegálního zaměstnávání, a to jak v případě zaměstnávání cizinců, tak při zprostředkování zaměstnání a současně i u vysílaných pracovníků.
Projekt reflektuje a hodnotí rozsah nelegálního zaměstnávání v jednotlivých zemích a na základě těchto poznatků formuluje doporučení ke zvýšení účinnosti kontrol ze strany příslušných státních orgánů.