Název:Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané
Číslo:IP70712
Řešitel:prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
Poskytovatel:MPSV
Spoluřešitel:Mgr. Ondřej Hora, Ph.D. , PhDr. Markéta Horáková, Ph.D. , doc. Ing. Robert Jahoda, Ph.D. , Ing. Robert Trbola , Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D. , Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D., M.Sc. , PhDr. Jiří Vyhlídal, M.Sc.
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2022
Příjemce:VÚPSV
Spolupříjemce:
Popis:Projekt analyzuje hrubé a čisté efekty programů APZ a jejich cílenost na datech za roky 2019 a 2020, tedy v období krátce před krizí COVID a období během krize COVID-19, s důrazem na kategorii dlouhodobě nezaměstnaných.
Součástí projektu bude také aktualizace a prohloubení Metodiky pro hodnocení nákladů na nezaměstnaného.

Online seminář konaný dne 14. 12. 2021

V rámci semináře byla odborné veřejnosti představena dosavadní zjištění, jejich shrnutí obsahují následující prezentace: