Název:INTEGRACE CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ V ČR
Číslo:EF681720
Řešitel:Mgr. Danica Schebelle
Poskytovatel:Ministerstvo vnitra ČR
Spoluřešitel:Mgr. Jan Kubát
řešitel-cizí:Ing. Petr Pojer - supervisor
Spoluřešitel cizí:
Doba řešení od:2021
Doba řešení do:2021
Příjemce:VÚPSV, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Cílem projektu je průběžný monitoring integračních procesů pomocí vypracovaných a osvědčených nástrojů a metodik za účelem zajištění podkladů pro hodnocení průběhu a účinnosti integrace cizinců z třetích zemí (CTZ) v ČR. Projekt navazuje na předcházející projekty financované z EIF, tematicky orientované na monitoring indikátorů integrace CTZ v ČR (2009–2015) a na projekt „Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR (realizace v letech 2016 až 2020, financované z dotace MV ČR). Přispívá tak k zajištění nezbytné kontinuity dosavadních výstupů pro OAMP MV ČR. Pravidelná aktualizace vytvořené Soustavy kvantitativních a kvalitativních indikátorů významně přispěje k měření dopadů integračních opatření, k řízení a plánování další integrace CTZ v ČR – a to i v nelehké společenské a ekonomické situací v ČR v důsledku pandemie COVID 19.