Název:Flexibilní formy práce v ČR
Číslo:627622
Řešitel:Ing. Helena Vychová, Ph.D.
Poskytovatel:Svaz průmyslu a dopravy České republiky
Spoluřešitel:Ing. Helena Marešová , Mgr. Marie Táborská , Mgr. Oleksandr Stupnytskyy
řešitel-cizí:
Spoluřešitel cizí:TREXIMA, s.r.o.
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2022
Příjemce:Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i.
Spolupříjemce:
Popis:Předmětem je zpracování studie „Flexibilní formy práce v ČR“ pro Svaz průmyslu a dopravy ČR v rámci veřejné zakázky.
Záměrem zakázky je zmapovat aktuální situaci v uplatňování flexibilních forem práce v České republice, při současném zohlednění vlivu pandemie covid-19 na proměny v uplatňování flexibilních forem práce. Pozornost zájmu bude zaměřena na nejčastější flexibilní formy, jedná se např. o sdílené pracovní místo, práci z jiného místa, kratší pracovní dobu, dohodu o pracovní činnosti, dohodu o provedení práce atd.
Zpracovaná studie poskytne Zadavateli, na základě realizovaného šetření a analýz, zmapování situace a poznatky zejména ohledně změn ve využívání jednotlivých flexibilních forem práce, a to se zřetelem na míru vlivu pandemie covid-19, zhodnocení zkušeností zaměstnavatelů s využíváním flexibilních forem práce, výhod a nevýhod aplikace flexibilních forem práce, stanovených podmínek aplikace flexibilních forem práce, a to pro jednotlivé využívané formy, včetně doporučení pro oblast využívání flexibilních forem práce navržených na základě syntézy poznatků a zjištění získaných z analýz a šetření.