Číslo  Název  Období
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2018 (Bulletin č. 34) 2019-2019 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR 2019-2019 
EF681419 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2019-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 2018-2022 
EF691218 Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR 2018-2018 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
EF691118 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2018-2018 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě, II. etapa 2018-2019 
IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání 2018-2022 
IP70308 Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova - homeworking 2018-2019 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 KOMPAS 2017-2020 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
EF692717 Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen 2017-2019 
625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám 2017-2017 
EF692617 Inovujeme s telekomunikačními daty! 2017-2019 
EF692216 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace aktivní politiky zaměstnanosti 2017-2020 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 96 další