Číslo  Název  Období
IP70611 Vývoj hlavních ekonomických a sociálních ukazatelů České republiky 1990 - 2018 (Bulletin č. 34) 2019-2019 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 2018-2022 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
EF691118 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2018-2018 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě, II. etapa 2018-2019 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 KOMPAS 2017-2020 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006089 Vyhodnocování účinnosti a efektivity realizace APZ 2017-2020 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
625917/2017 Výzkum zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám 2017-2017 
CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_124/0006496 Inovujeme s telekomunikačními daty! 2017-2019 
6256/2016 Uplatnění obtížně zaměstnavatelných osob na trhu práce v ČR 2016-2016 
6920/2016 Role žen – migrantek v procesu integrace rodin migrantů do majoritní společnosti České republiky s ohledem na jejich socio-kulturní specifika 2016-2016 
6921/2016 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2016-2016 
DC514/2016 Spolupráce Úřadu práce České republiky se zaměstnavateli při umisťování cizinců z třetích zemí na trh práce České republiky s možností dalšího využití pro průběžný monitoring 2016-2016 
9141/16 Sociální dialog ve střední a východní Evropě: výzvy vstříc ekonomickému oživení 2016-2017 
DC527/2016 Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 2016-2017 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 89 další