Číslo  Název  Období
ZZ914720 Kontrola a prevence nelegální práce v komplexních hospodářských vztazích 2021-2021 
EF682021 Intergenerační rozdíly ohledně mezikulturního povědomí a interkulturní komunikační kompetence u dospělé populace Ukrajinců a Rusů žijících na území hlavního města Prahy 2021-2021 
IP70712 Efektivnost nástrojů APZ v období konjunktury a v období COVID krize, se zřetelem na dlouhodobě nezaměstnané 2021-2022 
DZ627421 II. Fáze výzkumu Programu kvalifikovaný zaměstnanec (dříve Režim Ukrajina) v reflexi členů Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 2021-2021 
EF681720 INTEGRACE CIZINCŮ Z TŘETÍCH ZEMÍ V ČR 2021-2021 
IP70802 Na miskách vah mezi flexibilitou a jistotou zaměstnání - preference a očekávání mladých lidí do 35 let a jejich role při akceptaci nových forem zaměstnávání 2020-2021 
IP70311 Integrační potřeby a bariéry integrace vybraných subpopulací cizinců žijících na území ČR 2020-2021 
EF681720 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2020-2020 
DZ627220 Zkušenosti se zaměstnáváním cizinců ve firmách KZPS ČR v reflexi sociálního dialogu 2020-2021 
DZ627120 Vlivy institutu podmínečného propuštění na možnosti získání a udržení zaměst¬nání po opuštění výkonu trestu 2020-2020 
IP70801 Zkracování pracovní doby 2019-2019 
IP70103 Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a USA 2019-2019 
EF681519 Zdravotní péče a zdravotní stav cizinců v ČR 2019-2019 
EF681419 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2019-2019 
EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání 2019-2021 
IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění 2019-2020 
EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě 2019-2021 
ZZ914419 Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce 2019-2020 
ZZ914319 Spolupráce v boji proti nekalým praktikám na pracovišti 2019-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 110 další