Číslo  Název  Období
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
DZ626418 Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice 2018-2018 
IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 2018-2019 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech 2018-2022 
UP690918 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni 2018-2019 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
IP70509 Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70510 Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) 2018-2019 
EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu 2017-2019 
DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních 2017-2018 
18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky 2017-2017 
DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků 2017-2018 
DC537/2017 Analýza systému vězeňství s ohledem na spolupráci s rodinami s přihlédnutím k výkonu činností sociálního kurátora. Vliv spolupráce osoby ve výkonu trestu odnětí svobody (VTOS) s rodinou na její začlenění do společnosti 2017-2018 
TB05MPSV006 Výzkum spolupůsobení přenesené a samostatné působnosti subjektů veřejné správy při zajišťování dostupnosti sociálních služeb a sociální práce 2016-2016 
TB05MPSV007 Multidisciplinarita v posuzování nároku na příspěvek na péči 2016-2016 
DC528/2016 Zpráva o používání elektronické verze neschopenky ve státech EU 2016-2016 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 90 další