Číslo  Název  Období
IP70707 Kvalita výkonu sociální práce v ČR - vytvoření metodiky hodnocení a provedení prvotní evaluace 2020-2022 
UP691319 Důsledky stárnutí populace na potřebu dlouhodobé péče – možnosti promítnutí inovativních námětů ze zahraničí do české praxe 2019-2020 
626819/2019 Legislativní a institucionální podmínky pro činnost sociálních podniků a pro zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu práce se zřetelem na specifika zaměstnávání odsouzených osob a osob se záznamem v trestním rejstříku – fáze II 2019-2019 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
DZ626418 Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice 2018-2018 
IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 2018-2019 
626618/2018 Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu 2018-2018 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech 2018-2022 
UP690918 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni 2018-2019 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
IP70509 Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70510 Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) 2018-2019 
IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS 2018-2019 
EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu 2017-2019 
DC540/2017 Analýza současného stavu výkonu sociální práce ve školách a školských poradenských zařízeních a současného stavu výkonu sociální práce ve vybraných zdravotnických zařízeních 2017-2018 
18/2017_IC_NNO Specifika integrace nezletilých dětí cizinců na území České republiky 2017-2017 
DC538/2017 Analýza významu vstupního vzdělání sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách pro zajištění odborného výkonu sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách a analýza vlivu managementu na udržení a rozvoj odbornosti sociálních pracovníků 2017-2018 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 94 další