Číslo  Název  Období
HR151/06 Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 2006-2006 
1J046/05-DP1 Gender v managementu 2005-2008 
1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti 2005-2007 
HB04-03 Sociální důsledky vstupu ČR do EU 2003-2003 
HS61/01 Revize věcné náplně a konstrukce životního minima a stanovení minima existenčního 2001-2002 
IBS7028004 Sociální aspekty bydlení českých domácností a jejich proměna v období transformace ve světle srovnání se situací v zemích EU 2000-2002 
RV46/98 Nižší příjmové skupiny obyvatelstva a možné ovlivňování jejich příjmových zdrojů se zvláštním zřetelem na nejnižší úroveň mezd a příjmy jednotlivých systémů sociálního zabezpečení 1998-1998 
RV28 Sociálně-ekonomická motivace na trhu práce k zaměstnávání osob z nízkopříjmových skupin ekonomicky aktivního obyvatelstva v produktivním věku 1996-1997 
RV11 Analýza variant určování a pravidel fungování životního minima 1995-1996 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 29 z celkového počtu: 29 další