Číslo  Název  Období
HC191/10 Zmapování ekonomické situace pěstounských rodin a zařízení pro výkon pěstounské péče 2010-2010 
HR171/08 Možnost převodu („přenechání“) části získaných individuálních důchodových nároků rodinnému příslušníku nebo jiné fyzické osobě, případně možnost získávání společných důchodových nároků 2008-2009 
HR172/08 Pružné formy podpory rodin s dětmi v sociálním pojištění 2008-2009 
HR165/07 Stanovení rozhodného období, z něhož se zjišťují příjmy pro výpočet důchodu 2007-2008 
2D06004 Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita 2006-2011 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 25 z celkového počtu: 25 další