Číslo  Název  Období
EF626919 Zvyšování kvality a efektivity systému dalšího vzdělávání 2019-2021 
IP70309 Identifikace bariér v poskytování služeb kariérového poradenství - bariéry na straně příjemců: výzkum veřejného mínění 2019-2020 
EF914519 Manuál pro individuální vzdělávání v Evropě 2019-2021 
ZZ914419 Zvyšování kapacity sociálních partnerů a sociálního dialogu v novém světě práce 2019-2020 
IP70704 Výzkum atraktivity oboru sociální práce pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, odborných kompetencí a osobnostních předpokladů nezbytných pro výkon sociální práce 2018-2019 
IP70608 Identifikace bariér v přístupu romských dětí ke zprostředkování náhradní rodinné péče 2018-2020 
IP70702 Výzkum etických dilemat, hodnot a principů sociální práce 2018-2019 
IP70101 Vliv minimální mzdy na trh práce v ČR 2018-2022 
IP70102 Hodnocení složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce 2018-2022 
DZ626418 Sociodemografická analýza SO ORP Lovosice 2018-2018 
IP70507 Typologie sociálních dávek a událostí v pojistném a nepojistném systému sociálního zabezpečení z hlediska vhodnosti a efektivity. 2018-2019 
626618/2018 Analýza překážek v zaměstnávání osob propuštěných z výkonu trestu odnětí svobody na trhu práce a možnosti jejich pracovního uplatnění; vliv a podpora sociálního dialogu 2018-2018 
70610 Výzkum bezdomovecké populace v ČR s přihlédnutím k ekonomické aktivitě v závislosti na fázích životního cyklu 2018-2020 
EF691218 Výzkum vybraných oblastí integrace studentů z třetích zemí studujících vysokoškolské obory na území Hlavního města Prahy, jejichž studium je financováno ze státního rozpočtu ČR 2018-2018 
9142/2018 Industriální vztahy a jejich reakce na nové formy zaměstnávání 2018-2019 
EF691118 Indikátory integrace cizinců z třetích zemí v ČR 2018-2018 
IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory 2018-2018 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě 2018-2019 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 40 z celkového počtu: 266 další