Číslo  Název  Období
IP70604 Hodnocení působení daňového zvýhodnění na dítě a přídavku na dítě na sociálně-ekonomickou situaci rodin s dětmi, včetně vyhodnocení možných synergických efektů obou nástrojů podpory 2018-2018 
IP70201 Náplň a konstrukce životního a existenčního minima 2018-2022 
IP70306 Identifikace bariér v přístupu osob v preproduktivním a produktivním věku ke kariérovému poradenství v celoživotní perspektivě 2018-2019 
IP70202 Vyhodnocení vhodných přístupů sběru etnicky senzitivních dat v prostředí ČR 2018-2020 
IP70307 Komplexní řešení dopadů procesů digitalizace a automatizace na trh práce a konsekventně do oblasti sociální a do vzdělávání 2018-2022 
IP70606 Komplexní výzkum o situaci rodin a seniorů 2018-2022 
IP70506 Parametrické změny a systémové reformy v zahraničních důchodových systémech 2018-2022 
UP690918 Nové přístupy k zajištění dostupnosti sociálních služeb na regionální úrovni 2018-2019 
IP70308 Flexibilní formy práce v ČR a ve státech EU (sdílení a dělení pracovního místa a práce z domova - homeworking 2018-2019 
UP691018 Provádění depistáže a následné stanovení cílů pomoci sociálními pracovníky obecních úřadů 2018-2020 
IP70509 Ekonomická situace seniorů v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70510 Zjištění ekonomické situace osob se zdravotním postižením v pobytových zařízeních sociálních služeb 2018-2019 
IP70511 Zjištění bariér a potřeb osob ohrožených závislostmi (alkohol, ilegální drogy a patologické hráčství) 2018-2019 
IP70508 Výzkum integrace osob propuštěných z VTOS 2018-2019 
CZ.03.1.54/0.0/0.0/15_122/0006097 KOMPAS 2017-2020 
9133/2017 Příležitostná práce - charakteristika, právní úprava a rozšíření v členských státech 2017-2018 
DZ626317 Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti 2017-2018 
EF692717 Odstraňování předsudků vůči strojírenským oborům při kariérovém rozhodování u dívek/žen 2017-2019 
EF693017 Systém sociálně-zdravotní péče o osoby 50+ s využitím inovativního komunitního modelu 2017-2019 
DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR 2017-2017 
 předchozí zobrazované záznamy: 41 - 60 z celkového počtu: 270 další