Číslo  Název  Období
DC532/2017 Analýza systémů odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu, porovnání s ČR 2017-2017 
DC2014 Zneužívání sociálních dávek – vybrané otázky 2014-2014 
TD010082 Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání 2012-2013 
TD010065 Prověření věcné náplně a konstrukce životního minima a návrhy na obsahovou stránku a právní úpravu 2012-2013 
HC214/11 Úplné náklady práce ve veřejné správě 2011-2011 
HC192/10 Zhodnocení systému odměňování zaměstnanců, jejichž prostředky na platy jsou zcela nebo převážně hrazeny z veřejných zdrojů, komparace českého platového systému se systémy odměňování obdobných okruhů zaměstnanců a zaměstnavatelů ve vybraných členských státech EU 2010-2011 
DC10/2011 Dlouhodobé sledování a hodnocení procesu utváření ceny práce 2010-2011 
HR151/06 Možnosti sloučení výběru a vymáhání pojistného na sociální zabezpečení s výběrem a vymáháním daně z příjmů fyzických osob a s výběrem a vymáháním pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 2006-2006 
1J046/05-DP1 Gender v managementu 2005-2008 
1J047/05-DP1 Sociálně ekonomické postavení osob samostatně výdělečně činných ve společnosti 2005-2007 
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 10 z celkového počtu: 10 další